Vegler plovci i meč ribolov

Postavio sportski ribolov 14/09/2017 0 Komentara Ribolovački pribor i oprema,

U prošlom broju magazina „Reviri Srbije” detaljno smo se pozabavili oblicima plovaka za različite uslove koji nas na vodi mogu zateći. Tom prilikom nismo pomenuli jednu veoma bitnu grupu plovaka iza kojih stoji posebna ribolovna disciplina. Naravno reč je o vegler plovcima i meč ribolovu. Usled svoje obimnosti i kompleksnosti, ovu vrstu plovaka do sada nismo pomenuli pošto ćemo se ovim plovcima i načinom ribolova detaljno pozabaviti u sledećim brojevima. Pa, da počnemo...

Tehnika meč ribolova je nekim ribolovcima poznata a nekima i ne. Ovaj vid neki pogrešno svrstavaju u kategoriju takmičarskog ribolova, što je u osnovi pogrešno. Neretko se meč tehnikom pecaju pravi kapitalci, a ova tehnika se više koristi u slobodnom ribolovu nego na takmičenjima. Ovo pravilo pogotovo važi u zemljama u kojima je meč ribolov visoko zastupljen i razvijen. Tu pre svih mislimo na Englesku, Italiju, Belgiju, Francusku, a poslednjih godina i Mađarsku.

 

Najpre ćemo se pozabaviti samom definicijom meč ribolova i šta se pod time podrazumeva? Ovu tehniku su prvi izmislili i do perfekcije usavršili Englezi, tako da njih smatramo idejnim tvorcima meč ribolova.

 

Osnovne karakteristike:

Osnovne karakteristike meč ribolova su upotreba vegler plovaka, tonućih najlona, meč stapova i veoma brzih mašinica sa plitkom špulnom. Pa da najzad vidimo kakvi su to vegler plovci koje toliko spominjemo? U globalu, vegler plovci imaju veoma dugu, cilindričnu formu i za najlon su spojeni (fiksirani) samo u jednoj tački - na kraju donjeg dela.

 

Oblici:

Što se njihovog oblika tiče, razlikujemo dva tipa veglera: takozvane „straight” i „bodied” veglere. Straight vegleri imaju veoma izduzenu cilindričnu formu i njihovo telo je najčešće iste debljine dužinom čitavog plovka. Kod njih eventualno antena može biti nešto tanja od samog tela. Radi bolje vidljivosti vrh antene je obojen jarkim bojama. Bodied vegleri imaju dugu cilindričnu antenu na čijem se donjem delu nalazi telo plovka u vidu manje ili više simetričnog zadebljanja. Naravno oni su neuporedivo veće nosivosti od Straight veglera upravo zahvaljujući svom telu. Vegler plovci su veoma velike dužine koja se uobičajeno kreće oko 35-40 cm.

 

Otežanja:

Prema konstruktivnim rešenjima razlikujemo dve vrste veglera: sa otežanjem i bez njega. Vegleri koji ne poseduju otežanje, bilo da su straight ili bodied tipa, nose celokupnu težinu olova na najlonu ispod njih, koja je srazmerna nosivosti veglera.

 

Ukoliko vegleri poseduju otežanje, bilo da su bodied ili straight tipa, delimo ih u dve grupe: na one sa konstantnim i na one sa promenljivim opterećenjem. Vegler sa konstantnim opterećenjem - ono je pri samom kraju plovka u vidu olovnog valjka i ne može se menjati.

 

Vegler sa promenljivim otežanjem - takođe je otežanje na samom kraju plovka, ali se ono može menjati skidanjem ili dodavanjem metalnih prstenova.

 

Svaki vegler plovak na sebi sadrži svojevrsne oznake nosivosti koje znaju dobro zbuniti nase ribolovce. Uobičajene oznake su npr: „10 + 4 gr”, „8 + 2 gr”, „5 + 3 gr” itd.

 

Kod veglera sa fiksiranim opterećenjem ovo bi u konkretnom primeru nosivosti „10 + 4 gr” znacilo sledeće: prvi broj 10 govori nam da se u telu veglera nalazi fiksirano opterećenje od 10 gr. Ako ga probe radi ubacimo u vodu on će se momentalno ispraviti i potonuti do recimo polovine dužine antene. Drugi broj 4 nam govori da je potrebno dodati na najlon ispod veglera jos 4 gr otežanja kako bi taj vegler bio pravilno opterećen i iz vode mu vireo samo jarko obojeni vrh antene.

 

Ako je reč o veglerima sa promenljivim opterećenjem imamo nešto drugačiju situaciju. Evo kako: uzmimo naš vegler iz primera nosivosti 10 + 4 gr. Neka je promenljivo opterećenje od 3 gr u vidu tri pločice nosivosti od po 1 gr koje se po potrebi mogu skidati. Ukoliko su sve tri pločice na vegleru, njegova nosivost je 10 + 4 gr, odnosno treba mu dodati jos 4 gr otežanja da bi bio optimalno opterećen. Ako mu skinemo jednu pločicu njegova nosivost se menja i postaje 9 + 5 gr, odnosno biće potrebno dodati jos 5 gr dodatnog opterećenja na najlon ispod veglera kako bi on bio pravilno opterećen. Ako skinemo dve pločice nosivost postaje 8 + 6 gr a skidanjem sve tri dobijamo 7 + 7 gr.

 

Ovo dodavanje ili oduzimanje otežanja čini vegler upotrebljivim u mnogim situacijama koje nas mogu zateći na vodi i može biti od presudne važnosti za uspešan ribolov.

 

Evo nekih konkretnih primera:

Odlučili smo se za vegler nosivosti 8 + 2 gr. Nosivost veglera koju ja veoma često koristim. Daljina na koju sa vegler zabacuje je oko 40 m, relativno plitko jezero dubine oko 2,5 - 3,0 m, vreme tiho-bez vetra. Primer jezero Šatrinci. Težina dodatnog opterećenja od 2 gr biće sasvim dovoljna da se plovak brzo ispravi a i da mi prilikom propadanja sitna riba ne pravi probleme. U međuvremenu, počinje da duva jak bočni vetar i uslovi na vodi se drastično menjaju. Primorani smo da skinemo jednu ili dve pločice i ekvivalentno opterećenje da dodamo na najlon ispod plovka. Ovom intervencijom na sistemu smo postigli višestruk učinak. Propadanje udice je znatno brže i vegler se skoro momentano uspravlja nakon zabacivanja. Samim tim plovak biva manje izložen udarima vetra, pošto je vreme proteklo od zabacivanja do ispravljanja mnogo kraće. Takođe veća gramaža olova na najlonu čini vegler stabilnijim i otpornijim na vetar.

 

Ako sa našim veglerom nosivosti 8 + 2 gr pecamo na vodi veće dubine (7 - 10 m) proteći ce dosta vremena pre nego dodatno opterećenje od 2 gr ispravi plovak (primer ugljenokop u Gaju). Za vreme sporog propadanja sitne ribice dobro očerupaju mamac na udici. Povećavanjem dodatnog opterećenja sa 2 na 3 ili 4 gr eliminisali smo sve gore navedene probleme. Ukoliko Vam se sve ovo čini isuviše komplikovanim nemojte odustajati, verujte mi da meč pecanje nije komplikovano, samo traži malo truda i dobre volje. U sledećem broju ćemo se bliže pozabaviti samom tehnikom meč ribolova i izborom adekvatnog pribora.

 

Autor teksta: Nenad Dumić 
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 18, septembar 2010.

Ostavite komentar