Vobleri, nastanak, usavršavanje i primena

Postavio Pedja Pašćan 13/03/2018 0 Komentara Ribolovački pribor i oprema,

Još od daleke 1936 godine, kad je Lauri Rapala napravio svoj prvi prototip voblera, pa do danas, ove varalice su postale najomiljenije kod varaličara celog sveta. Prvi Rapalin model bio je napravljen od kore drveta i stekao je svetsku slavu. Danas se ove varalice proizvode u celom svetu, najčešće od balze i plastike. Velike ribolovačke ekspedicije gotovo su nezamislive bez njih. Čak se i ribe, za koje nije svojstveno da napadaju varalice (poput lipljena ili deverike) povremeno love na voblere. Velike kompanije često fi nansiraju ekspedicije, želeći da na taj način što više promovišu svoje proizvode.

O njihovoj primeni se razvila čitava nauka, a napisano je i bezbroj tekstova u mnogim svetskim časopisima i knjigama. Uspešna primena voblera zavisi od mnogo faktora. Pomenuo bih samo neke od najvažnijih. Najvažnije je odabrati voblere prema vrsti ribe koju lovimo. Vobleri su, po svojoj konstrukciji i obliku koji uglavnom imitira male ribice, prilično univerzalne varalice. Pa ipak, u lovu određene grabljivice potrebno je prilagoditi joj veličinu i oblik varalice. Veličina, oblik, dekor i performanse voblera su najvažniji faktori koji utiču na uspešnost ribolova.

Odabir dimenzije voblera pre svega diktira veličina grabljivice koju lovimo. Ako se radi o mladici, somu ili štuki vobleri ne bi trebalo da budu kraći od 9cm, dok gornja granica (ukoliko se ide na kapitalne primerke) može biti i preko 20cm. U zavisnosti od doba godine, biramo i veličinu voblera: veličina kedera kojima se grabljivica hrani različita je u rano proleće ili kasnu jesen. Pri lovu manjih grabljivica (bucova, klena, basa ili pastrmke) veličina voblera je uglavnom ista tokom cele godine i kreće se u rasponu od 3 do 8cm, s tim što su oni od 5-6cm najuniverzalniji. Na odabir veličine utiče i trenutni vodostaj, pre svega na rekama (na jezerima je ovo manje bitno). U brzim prolećnim vodama, vobleri srednje veličine (6 ili 7cm) će biti stabilniji od manjih (3 ili 4cm)

 

ODABIR DEKORA

 

Varaličaru početniku je posebno teško jer u svom tom „šarenilu“ za odabir onog pravog potrebno je iskustvo koje je jedino moguće steći na vodi. Naravno, poželjno je uvek pitati iskusnije kolege i prijatelje. To što će vam reći ne mora biti uvek tačno, jer svako govori iz svog iskustva, a tamo gde vi pecate mogu važiti druga pravila.

Ima nekoliko faktora koji dosta utiču na uspešan odabir dekora. Pre svega to je trenutna prozirnost vode. Ona može biti: ekstremno bistra (tzv. „rakija voda“), bistra voda, sijerava (voda koja iz mutne ide u bistru), mutna i ekstremno mutna (ova poslednja je najgora - dekor više nije bitan). Na ekstremno bistrim (Pliva, Una, Tara, Piva...) ili bistrim vodama (Drina, Lim, Gradac, Visočica...), prirodni tj. naturdekori imaju prednost. Proizvođači voblera se često trude da do krajnjih sitnica prekopiraju izgled žive ribice. Kod nas ima nekoliko majstora koji još uvek ručno izrađuju voblere prilagođene upravo ovim uslovima ribolova. Za sijeravu vodu se najčešće koriste malo jače boje. Uglavnom su to kombinacije crne i zlatne boje sa žutim nijansama trbuha i sa ponekim crvenim detaljem. Za mutniju vodu koriste se drečavi dekori, obogaćeni ponekad i blještećim folijama i jarkim, fl uoroscentnim detaljima. Naravno, pored prozirnosti vode treba uzeti u obzir doba dana, kao i trenutne atmosferske prilike. U rano jutro i uveče treba koristiti svetlije voblere, ali to opet zavisi da li je vreme toga dana sunčano ili oblačno. Salmonidne vrste riba koje žive u bistrim vodama pretežno napadaju prirodne dekore, dok se nizijske grabljivice više love na drečave dekore (pre svega štuka). Pošto smo odabrali i dekore, ima još jedna stvar koja utiče na lovnost voblera - njegove performanse.

 

SVETO TROJSTVO

 

Vibracija, dubina zaranjanja i akcija su od presudnog značaja za uspeš- nost u ribolovu, naročito ako se radi o somu i smuđu, koji se po pravilu love na većim dubinama. Često se u voblere ugrađuje i zvečka (metalne kuglice koje udaraju u zidove tela, proizvodeći zvuk). Na vibraciju voblera pre svega utiče oblik varalice i njena težina. Ukoliko želimo da lovimo na većim dubinama, vobleri moraju biti otežani (tonući), sa većim paktama. Ukoliko se lovi štuka na plitkim barama, onda vobleri moraju biti plivajući, sa oblikom pakte prilagođenim toj situaciji (tzv. „s“ pakte). Prema otežanju vobleri mogu biti: plivajući, tonući ili lebdeći (niti tonu niti izranjaju). Odabir performansi je u tesnoj vezi sa trenutnim vodostajem reke tako da oblik mora biti prilagođen vođenju varalice u brzoj vodi. Na jezerima je najvažnija dubina zaranjanja i vibracija, a oblik je manje bitan. Pri ribolovu na reci varalice moraju biti tanje kako bi pravilno radile u brzacima. Dok posmatrate kedere i sitnije ribe kako plivaju, takvo kretanje treba da ima i vaš vobler. Vibracija ne sme biti prejaka tako da vobler „šamara“, ali ni preslaba jer onda ne izaziva grabljivicu na napad.

Na vibraciju utiče sama konstrukcija voblera i oni mogu biti: jednodelni, dvodelni ili višedelni. Višedelni vobleri se retko koriste i mali broj proizvođača ih radi serijski. Ovi vobleri su često i bez pakte, kao i poperi koji imitiraju ranjene ili bolesne ribice na površini vode. Najprirodniji rad u bržim vodama imaju svakako dvodelni vobleri, dok se na mirnijim vodama uspešno koriste i jednodelni. U lovu salmonidnih riba, pre svega mladice i pastrmke, dvodelni vobleri su u češćoj upotrebi dok su se u lovu smuđa i soma jednodelni vobleri pokazali lovnijim.

Ovo naravno ne treba shvatati doslovno jer uvek ima dodatnih faktora koji u nekoj situaciji utiču na uspeh. Zato se u ribolovu mora neprestano eksperimentisati i čestim menjanjem varalica pronaći dobitna kombinacija boje, oblika, veličine, težine i konstrukcije. Materijali od kojih su izrađeni vobleri veoma utiču na njihov rad tako da su plastični vobleri uvek u prednosti kada se radi o ekstremno plitkim barama a drveni su uvek u prednosti na brzim planinskim rekama. Naravno, ni ovo ne treba shvatiti doslovno i poželjno je imati i jedne i druge. Zaista je nemoguće u jednom tekstu objasniti sve moguće situacije koje se dešavaju u ribolovu, ali je uvek sam ribolovac taj koji će, imajući u vidu sve gore navedene faktore, pronaći dobitnu kombinaciju.

Varaličarenje voblerima zaista zahteva dosta predznanja o tehnici ribolova.

 

Autor teksta:  Zoran Pantović - Kosta
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 25, Mart 2011

Ostavite komentar