Čuvanje i obnova štapa

Postavio Pedja Pašćan 23/01/2018 0 Komentara Ribolovački pribor i oprema,

Nakon višegodišnje upotrebe štapovi na sebi nose razna oštećenja. Najčešće se radi o ogrebotinama na blanku, namotaja na sprovodnicima, otvorima prstenova ili njihovom nosaču.

To je normalno jer se vrhom najčešće zagrebe zid ili drugi tvrdi predmet, posle čega kroz njega sa najlonom ulazi prljavština. Najveći sprovodnici trpe upravo zbog svoje veličine. Najistureniji su pa se i najčešće udaraju. Ima i toga da je lakše rastaviti spoj ako obuhvatimo deo štapa sa sprovodnikom i zapnemo, ili pri sastavljanju – kad želimo da sprovodnike oba dela dovedemo u pravac. Tu se vremenom konac razdvaja od stope sprovodnika a lak pritom puca. Lišen zaštite laka, konac popušta i odmotava se.

Na štapovima dolazi i do unutrašnje promene u materijalu blanka. Ako se ovaj godinama savija u pravcu sprovodnika, normalno mora doći do popuštanja snage u kičmi štapa. To se vidi na sl.1. - sprovodnici stoje sa gornje strane. Zauzimaju ovaj položaj zato što sam pritiskom i valjanjem srednjeg dela dlanom pronašao slabiju stranu štapa. Strana bez sprovodnika govori da je jača, pa se tako kičma blanka nalazi na strani suprotnoj od one sa sprovodnicima.

 

 

 

Sprovodnici u nekim slučajevima mogu biti nakrivljeni bočno u odnosu na kičmu štapa, što dovodi do uvrtanja pri opterećenju i povećava mogućnost pucanja. Njihov bočni položaj nije nastao zbog zamora materijala već zbog lošeg odlaganja nakon pecanja. Ako odložimo nerastavljene štapove (tako što ih naslonimo da stoje savijeni), oni gube kič- mu. Čak i ako ih rastavimo a vrh ostavimo stegnut uz donji deo, može doći do krivljenja jer blank prati neravninu donjeg dela. Zato gumom ili kanapom ne treba jako zatezati štap/ grupu štapova, jer se dugim stajanjem u tom nepravilnom položaju zamaraju i gube pravilnu liniju kičme.

Kod nas je još uvek prisutan veliki broj starih, punih Germina štapova proizvedenih u Istočnoj Nemačkoj, što govori da imaju više od 20, često i svih 50 godina. Radi mnogobrojnih pecaroša koji ih još koriste, krenuću ovaj deo priče sa Germinama. Na sl.1. se vidi da štap ima žičane sprovodnike koji nemaju trajnost, lako se usecaju. Danas imamo dobar izbor kvalitetnih sprovodnika, pa stare treba zameniti jer sigurno imaju oštećenja.

Postojeći lak i namotaje treba odstraniti kao na sl.2. Pri tome treba voditi računa da se ne ošteti blank štapa. Vrh sečiva voditi po stopi sprovodnika, ili zaseći konac i jednostavno ga odmotati. Deo konca koji pokriva blank ne smemo seći. Vršni sprovodnik se skida odstranjivanjem konca. Zatim uz pomoć upaljača dovodimo temperaturu koja otpušta lepak, da bi se sprovodnik mogao svući (sl.3.). Vršna karika se svlači papirnom maramicom, koja nam služi da ne ispečemo prste i da obrišemo ostatak lepka sa vrha štapa (sl.4.). Ovako oslobođen blank operemo deterdžentom da odstranimo prljavštinu. Ako ima boje ili katrana, peremo razređivačem (sl.5.).

Mesta na kojima su bili sprovodnici čistimo grubljom šmirglom br. 120-80, pazeći da ne uđemo u dubinu blanka, već da skidamo samo nadvišenja od laka koji je prošao kroz konac i formirao se oko stope sprovodnika (sl.6.). Nakon grube šmirgle na redu je vodena šmirgla br. 800. Prvo prelazimo mesta gde su bili sprovodnici, a zatim ceo štap (sl.7.). Finom šmirglom obradimo usput i oštećenja od ogrebotina. Nakon toga treba štap oprati, pripremiti površine za lakiranje (sl.8.). U tu svrhu je dobro koristiti medicinski benzin (razređivači imaju u sebi masnoće, tako da nisu dobri na podlozi).

 

 

Lakiranje traži umešnost (sl.9.). Koristi se jednokomponentni poliuretanski lak. Mora biti redak. Ne sme se prelaziti više puta, dovoljno je da se stvori sjaj, samim tim stvorena je i zaštita. Najidealnije je raditi prskanjem, u domaćoj radinosti može i četkicom. Ovo što je u ovom delu opisano važi samo za stare fi berglas štapove. Savremeni karbonci traže fi niji tretman...

 

Autor teksta:  Danilo Demko Richter
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 23, Februar 2011

Ostavite komentar