Uslovi za dobar ulov smuđa

Postavio sportski ribolov 16/03/2017 0 Komentara Ribolovački tekstovi,

Osnovno je da pratimo ponašanje vode da bi mogli odrediti gde se smuđevi mogu grupisati. To se može videti i po njihovoj aktivnosti. Mesto gde love je određeno koncentracijom hrane, a to može biti uslovljeno konfiguracijom terena.

 

Spajanje tekuće i stajaće vode

Mesta gde se spajaju ove vode (sl.1.) kao i ušće dveju reka zadržavaju veću količinu sitne ribe. Njena aktivnost nizvodno i uzvodno je znatno veća, a sam tok reke usmerava i njihovo kretanje. Otuda, pogotovo oko prepreka koje služe kao zaseda, i veća količina grabljivica. Ovakvo mesto odgovara svim grabljivicama! U pravcu toka vode naćićete smuđa i bucova. U dubljem delu oko sredine, u rupama ili duž naglih prelaza dubine (ivica baira), najčešće nalazimo soma. Suprotna strana pri obali, gde se voda blago odbija, nailazimo na smuđa, dok se u unutrašnjem delu stajaće vode traži štuka. Porast vode pomera ribu unutar stajaće vode i prestaje aktivnost na ušću. Sada je veća aktivnost uzvodno i nizvodno uz obalu, gde su smuđevi najbrojniji na kamenoj obali, ili oko potopljenih panjeva.

 

Kamenita obala

U ovakvim uslovima života, uz obilje hrane biljnog i životinjskog porekla, sitna riba nalazi pogodno mesto za svoju ishranu. Sama konfiguracija terena, odnosno nabacano kamenje, je pogodno mesto za skrivanje smuđa i njegovu „akciju”.

 

Prava mesta za bacanje varalice jesu lokacije na kojima varira dubina. Isto tako, uz ivice povratne vode koje stvaraju prepreke, u tišacima gde uvek ima više sitne ribe i prelivi preko šporeva i panjeva. To su mesta koja su najpogodnija, ali traže određenu količinu truda. Moramo ih dobro upoznati, kako ne bi kačili varalice (u većem broju), a provukli je sasvim blizu mesta odakle vreba smuđ.

 

Ne smemo zabacivati nasumice, svaki zabačaj koji upamtimo po ulovu ribe, treba ponavljati. Ukoliko dobijemo smuđa „na određenom mestu”, a on živi u jatima, imamo šanse da tu dobijemo još kojeg. Varalica koja promaši mesto, neki put i za pola metara, često ne lovi! Smuđ retko napušta ugao napada. Razlog je u velikoj brzini koju ima u tom trenutku. On troši mnogo kiseonika, pa zato racionalno napada. Bira mesta gde mu hrana dolazi, da ne „šeta” mnogo.

 

Aktivnost ribe odvija se u vremenskim razmacima, što uslovljava i aktivnost smuđa, odnosno kako mi pecaroši žargonski kažemo, vreme cuga. To je vreme kada je smuđ aktivan, a ulovi najbrojniji. Cug je uslovljen apetitom koji zavisi od godišnjeg doba. Razmak u obrocima hrane se menja u odnosu na temperaturu vode. Leti je razmak između cugova kraći, a zimi može biti u svega par navrata.

 

Ako znamo tačno mesto gde se skupljaju smuđevi i ako im prođemo s varalicom u njihovoj blizini, smuđ će na nju reagovati lakim napadom, što može dati rezultat i opravdati upornost varaličara. U većini slučajeva smuđ nije prisutan na mestu gde lovi, već odlazi i traži mir negde drugde. Pojavljuje se u trenutku kada je gladan.

 

Autor teksta: Danilo Demko Richter, Foto: Gajić Aleksandar
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 12, mart 2010.

Ostavite komentar