O varaličarskim štapovima

Postavio sportski ribolov 10/03/2017 0 Komentara Ribolovački pribor i oprema,

Od toga kojom se vrstom varaličarenja bavimo, zavise osnovne karakteristike štapa. Bitne osobine su odgovarajuća jačina, akcija, težina bacanja i dužina štapa. Proizvođači su se pobrinuli da kroz dugi niz traganja za optimalnim potrebama štapa proizvedu karakterističan model za određenu vrstu ribolova sa nešto tolerantnijom univerzalnošću.

 

Opis delova štapa

Donji deo rukohvata je obično presvu- čen plutom koja je trajna i lako se održava i zato je nije potrebno lakirati, a najlonsku zaštitu koja se pri kupovini nalazi na njoj treba obavezno skinuti jer skupljena vlaga ispod nje izaziva truljenje.

 

Iznad plutanog dela rukohvata nalazi se nosač mašinice koji se radi standardno ili proizvođač želi da izmenama unese ne- što novo. Standardni su od grafita sa metalnim ojačanjima na čeljustima koje prihvataju stopu mašinice zavrtanjem navojnog dela. Navojni deo može biti ispod ili iznad mašinice. Tu nema pravila, mada ima mnogo teorija i o jednoj i o drugoj varijanti.

 

Iznad nosača mašinice je gornji rukohvat, koji je kod većeg broja štapova u novije vreme deo nosača mašinice, jer njegovim okretanjem se zateže mašinica. Važna napomena kod ovog zatezanja, moramo voditi računa da pluta ima oslonac, odnosno vezu sa navojnim delom na 2 do 3 cm do čeljusti i ako naprežemo celu du- žinu, suprotan kraj plute, dolazi do njenog odvajanja, odnosno pucanja.

 

Na blanku iznad rukohvata je vezana alkica za kačenje udice. Dešava se da neki „brzi” zabodu udicu u plutu i na taj način je oštećuju, što ruži izgled štapa.

 

Blank štapa može biti ugrađen u rukohvat koji je iz posebnog dela ili delovi rukohvata montirani na blank. Postoji mišljenje da je sigurnije ako blank nosi na sebi rukohvat. U novije vreme se zbog samog balansa štapa izrađuje rukohvat određene težine, i u njega se ugrađuje blank donjeg dela štapa. Prilikom kupovine štapa često nismo u mogućnosti da vidimo na koji od ova dva načina je urađen štap, ali ako je za utehu, kroz brojne intervencije na slomljenim štapovima ovo je zanemarljiv problem.

 

Gornji deo blanka može biti povezan sa donjim na tri načina: Gornji deo na ustima otvora koji je proširen spolja radi oja- čanja, nailazi na donji koji ga svojim upasanim konusom prihvata i čvrsto drži. Ovo je najčešće korišćen spoj. Gornji deo ulazi u donji kontra konusom u odnosu na blank, a zateže se u donjem blanku. Potiče kao ideja od starih metalnih spojeva i sve ređe se koristi.

 

Spoj sa trnom

Ovo bi se moglo smatrati najidealnijim spojem, jer je blank jednostavno potpune dužine presečen na pola. To mu ne menja snagu, jer nema promene debljine na sastavima. U donji deo blanka se ubacuje trn koji spaja gornji deo. Ovaj spoj najmanje kvari liniju blanka-štapa. Razmak gornjeg i donjeg dela je 10-12 mm i ne sme se nabijati više nego što spoj traži. Kod sva tri spoja vremenom dolazi do istrošenosti. Spoj u kontaktu dve površine mora imati minimum 2/3 kontakta na celoj dužini spoja. Zbog lošeg spoja može doći do pucanja naj- češće njegovog gornjeg dela zbog čega dolazi do spadanja.

 

Blank na sebi nosi sprovodnike najlona. Sprovodnici svojim rasporedom i brojem prenose opterećenje od vrha štapa do mašinice sa najlona koji prolazi kroz njih. Raspored sprovodnika se prema tome i određuje. Veličina i raspored sprovodnika su bitan preduslov dobrog izbačaja štapa. Veličina sprovodnika je još bitna u zimskom periodu zbog sakupljanja vode koja se ledi. Novije koncepcije kao što je Fudžijeva, nam garantuju precizan i dalek izbačaj, ali zimi imamo problem sa smrzavanjem sprovodnika. Kvalitet keramičkog prstena u sprovodniku je dostigao zavidan nivo u odnosu na habanje njegove površine i trajnosti. Danas se više menjaju zbog krtosti i pucanja. Upotrebljavaju se dvostopni i jednostopni provodnici. Na jačim štapovima su uglavnom dvostopni sprovodnici, mada se mogu staviti i jednostopni. Ako na brz štap sa jednostopnim sprovodnicima zamenimo i stavimo dvostopne, one će ga usporiti svojom težinom i obrnuto. Danas se sve više smanjuje težina materijala od kojeg se pravi metalni okvir sprovodnika i povećava mu se elastičnost da ne bi svojim stopama ukrućivao blank na mestu vezivanja. Jednostopni sprovodnici unose manje opterećenje u blank jer povezuju kraću dužinu i lakši su. Mana im je što se lakše lome. Vrh, odnosno sprovodnik na vrhu, trpi najveće opterećenje, kako u prolazu najlona, tako i u transportu, i moramo ga češće kontrolisati da ne bi došlo do oštećenja najlona.

 

Balans štapa, najvažniji sporedni momenat na štapu. Od njega zavisi da li će pecanje biti zadovoljstvo ili opterećenje ruke. Lakše je dr- žati teži štap, nego onaj čiji vrh vuče na dole. Balans štapa mora da leži u sredini šake kojom držimo štap. Kod kratkih štapova debalans nije mnogo primetan, ali kod dužih od 3 m se itekako oseti, takav štap treba izbalansirati. Na nekim modelima postoji mogućnost podešavanja balasta sa dodavanjem ili oduzimanjem protivtega u kapi rukohvata. Gde nije takva zaštitna kapa rukohvata treba joj izbaciti olovo odgovarajuće težine.

 

Izbor štapa

Jačina štapa je predodređena vrsti ribe kojom lovimo, njenoj veličini i težini, isto tako vrsti varalice i njenoj težini. Varaličarenje je veoma zahtevno u pogledu zadovoljavanja stvarnih potreba na vodi. Može nam se dogoditi da nam dođe riba na koju nismo računali i u tom trenutku samo umešnošću nadmudrivanja bez panike moramo zamarati ribu. Da bi je mogli kontrolisati služi nam štap. Štap je poluga kojom privla- čimo ribu, snaga poluge je u njenoj jačini, a mašinica pritom mora da popusti. Snaga poluge zavisi od vrste materijala od kojeg je izgrađen blank, debljine zidova, akcije i dužine. Da zanemarimo u ovom trenutku vrstu materijala, jer se zna da biramo proverene štapove. Krenimo od akcije štapa koja karakteriše savitljivost blanka. Što je manje savitljiv lakše vodimo ribu. Veća elastičnost bolje amortizuje udare ribe. Bitno je napomenuti da je savijenost štapa u kritičnoj tački preko 90 stepeni u odnosu na vrh i zaštitnu kapu. Svako daljnje opterećenje može dovesti do oštećenja blanka ili pucanja, a isto tako trpi mašinica, najlon se može pokidati, a udica ispraviti.

 

Autor teksta: Danilo Demko Richter, Foto: Gajić Aleksandar
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 11, februar 2010.

Ostavite komentar