Koji je pravi

Postavio Pedja Pašćan 14/05/2018 0 Komentara Ribolovački pribor i oprema,

Bez namere da umanjim značaj ostalih tehnika, plovak je za mene uvek prvi izbor. Kako sve u životu ima svoju svrhu, tako i izbor tehnike ribolova zavisi od mnogo stvari koje jedino život može da režira, jedinstveno i neponovljivo. Kao neko ko je odavno svrhu svog postojanja pronašao u ribolovu, želim da prenesem neka od svojih razmišljanja.

Zbog čega plovak? Zbog toga što nudi onaj prefi njeni osećaj direktnog kontakta sa ribom, pružajući mogućnosti koje nisu svojstvene drugim tehnikama. Tačno je da i u varaličarenju, mušičarenju i drugim tehnikama postoji dosta sličnosti, ali jedino u plovkarenju možete namamiti ribu prihranom, pretražiti teren i dati mamcu tačno onoliko živosti koliko je neophodno da sistem bude delotvoran. Iz preambule se vidi da je ova tehnika kompleksna jer se sastoji iz više bitnih elemenata, pa bi i priča o ovome zahtevala daleko veći prostor. Evo pokušaja da se reše neke osnovne dileme.

 

1. KAKO IZABRATI ODGOVARAJUĆI OBLIK PLOVKA?

 

Već je mnogo puta eksploatisana konstatacija da za brze vode treba koristiti plovak sa debljim telom (oblika kruške ili šargarepe), nasuprot stajaćim vodama gde su bolji modeli izduženih tela. Razlozi za to su kako u proporciji plovaka, tako i težištu koje u prvom slučaju može biti izraženo, ispunjavajući primarni zahtev ribolova na tekućim vodama. Nasuprot tome, model nedefinisanog težišta odlikuje povišena osetljivost, osnovni zahtev ribolova na stajaćim vodama. Naravno, svako pravilo ima izuzetke, što znači da vredi pokušati i nešto novo. Često mi se dešavalo da na Moravi, po neravnom terenu sa krupnim kamenom, u ekstremno brzoj vodi lovim skobalje na plovak oblika igle, uz duga- čak predvez i razređena olovca. To je potpuno suprotno ukorenjenom mišljenju da se na taj plovak može pecati jedino na stajaćim vodama.

 

2. KAKO SE MOŽE PREPOZNATI DA PLOVAK IMA DOBRE PROPORCIJE?

 

Ne postoji pravilo koje bi odredilo proporcije plovka, ali svakako postoje zakonitosti kojih se možete pridržavati. Telo plovka, gornja antena i stabilizator (donja antena) stoje u određenoj proporciji. Ne mogu tvrditi da je to nešto nalik „zlatnom preseku“, ali ko god ima iole smisla i osećaja za prostor može na prvi pogled prepoznati skladnu proporciju. Što je telo izduženije i tanje stabilizator je kraći, i obratno. Kod plovaka sa kratkim telom stabilizator je približno 3,5 puta duži od gornje antene plovka. Naravno, i ovde ima izuzetaka u zavisnosti od materijala od kojih se izrađuju stabilizatori (metal, karbon, fi ber ili bambus), kao i od debljine antene. U svemu treba pronaći pravu meru. Prilikom dalekih izbačaja antena mora biti deblja i kraća, i obratno. Zbog toga prepuštanje mašti uvek podredite primarnim zahtevima.

 

3. ZBOG ČEGA JE NAJTEŽE NAPRAVITI DOBAR PLOVAK ZA KEDERA?

 

Plovak za kedera je malih gabarita, tako da izrada mora biti mikrometarski precizna. Neophodna je upotreba prvoklasnog materijala, jer se svako odstupanje odražava na efi kasnost plovka. Čak i kod renomiranih proizvođača se dešava da od 10 plovaka samo jedan bude onaj „perfektan“, koji bez ikakvog naprezanja zaranja u vodu a svaki titraj rezultira ulovljenom ribom.

Priča o plovcima nije ispričana do kraja niti će to ikada biti. Prepustite se svojim instinktima i samo hrabro u istraživanje novih mogućnosti.

 

Autor teksta: Goran Radović - Gica
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 27, Jun 2011

Ostavite komentar