Karte naših reka

Postavio Pedja Pašćan 22/09/2017 0 Komentara Ribolovački pribor i oprema,

U savremenom ribolovu i plovidbi rekama i kanalima sve se više koriste GPS uređaji, koji putem satelita daju preciznu lokaciju i brzinu kretanja. Sve naše reke i kanali imaju svoje elektronske karte za Garmin GPS uređaje. Upotreba GPS navigacije daje i mogućnost da precizno zabeležite svaku dobru lokaciju za ribolov.

Pre jedne decenije se smatralo da GPS navigacija ima perspektive na morima i okeanima, ali da je na rekama suvišna i da će se pozicioniranje vršiti prema kilometrima toka. Prva dekada 21. veka je demantovala ovu tezu. Na većini reka danas se plovi uz pomoć GPS navigacije, dok su kilometarske oznake ostale važni orijentiri na kartama.

Beogradska firma INFO TEAM, predstavnik Garmin-a za Srbiju je još početkom 2005. godine, u saradnji sa ustanovom PlovPut, izdala prvu elektronsku kartu reka za komercijalne GPS uređaje. U prethodnih pet godina karta je razvijana i dopunjavana novim podacima, nudeći sigurnu i bezbednu navigaciju na srpskim rekama.

 

Marine i privezišta

 

Istorija izdanja SCG Route karte je manje-više poznata. U prvim verzijama je karta pokrivala samo Dunav, da bi u nekoliko sledećih ažuriranja Plovput obezbedio validne elektronske podatke za Savu i Tisu. Usledilo je kartiranje hidrosistema DTD - uneti su detalji za sve plovne kanale. Svi navedeni podaci su registrovanim korisnicima bili dostupni kroz program besplatnog update-a. Pored stalnog unošenja izmena sa zvaničnih karata koje objavljuje Plovput, podaci u SCG Route karti se redovno ažuriraju i podacima koje šalju korisnici. Na taj način je uneta tačna pozicija ulaza u Gajski rukavac (primer), kao i veliki broj korisničkih tačaka interesa (plaže, kafane, hoteli i slično).

Poslednja verzija SCG Route karte donosi i dodatni sadržaj duž celog toka Dunava. U saradnji sa časopisom NAUTIČAR i Borislavom Vasićem, autorom Atlasa Dunava za nautički turizam, u kartu su uneta sva privezišta, pristani i marine na Dunavu u Srbiji, prema podacima iz avgusta 2009. godine. Podaci obuhvataju ukupno 53 precizne lokacije prikazane na karti, sa dodatnim informacijama o kapacitetima i kontakt telefonima. Pored sadržaja same karte namenjenog prikazu na nautičkim GPS uređajima, korisnicima Garmin uređaja za navigaciju u automobilima na raspolaganju je i specifičan „Putni vodič“ – set tačaka sa slikom i opisom „Marine i privezišta na Dunavu“. Sadržaj Atlasa Dunava na ovaj način postaje dostupan i široj populaciji korisnika navigacionih uređaja, na taj način dodatno promovišući nautički turizam u Srbiji. U planu je dalje proširivanje ovih podataka na ostale reke (Sava, Tisa, Tamiš, kanale DTD…), u saradnji sa izdavačima atlasa i korisnicima Garmin uređaja.

 

Promene svojstvo reka

 

SCG Route – tačnije detaljni podaci na rekama, predstavljali su pionirski poduhvat koji se razvio u nezamenjljivo sredstvo navigacije na rekama. U trenutku prvog objavljivanja bila je to jedina zvanično objavljena elektronska karta reka za komercijalni GPS uređaj u Evropi. Kao i svaka druga karta, i karta reka je dobra onoliko koliko verno predstavlja stanje u prirodi, a sama priroda unutrašnjih vodenih tokova je takva da su izmene česte i na obali i u poziciji plovnog puta i sprudova.

Promene su ponekad periodične, ali često dolazi i do trajne promene konfiguracije linije kopna, stvaranja ostrva pa i promene rečnog korita. Zahvaljujući stalnoj saradnji sa institucijama i pojedinicima, i redovnim kvartalnim ažuriranjima, INFO TEAM uspeva da održi SCG Route kartu validnom i aktuelnom, obogaćujući je u svakoj verziji novim podacima.

Za ribolovce GPS uređaji donose i niz korisnih dodatnih funkcija: preciznu brzinu kretanja čamca na vodi a lokaciju na kojoj ste imali dobar ulov možete trajno zapamtiti i lako opet pronaći.

 

Autor teksta: Petar Maksimović;
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 16, jul 2010.

Tagovi: sonar ribolov

Ostavite komentar